Świętokrzyski Mityng Narciarstwa Alpejskiego

olimpiada-specjalna

Po raz piąty na terenie Szwajcarii Bałtowskiej odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, jakim są Świętokrzyskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych – Narciarstwo Alpejskie.

Olimpiada Specjalna w Szwajcarii Bałtowskiej

9 lutego 2023 r. na terenie Szwajcarii Bałtowskiej ponownie zrobi się bardzo aktywnie. W zawodach udział weźmie 40 zawodników z województwa świętokrzyskiego. Zawody narciarstwa zjazdowego odbędą się w 4 kategoriach wiekowych:

I kategoria: 8 – 11 lat,

II kategoria:  12 – 15 lat,

III kategoria: 16- 21 lat,

IV kategoria: 22 lata i powyżej.

Harmonogram wydarzenia:

09.02.2023 (czwartek)
10:00 – 10:30 – Ceremonia Otwarcia
10:30 – 11:00 – trening
11:00 – 12:00 – preeliminacje
13:00 – 14:30 – finały
14:30  dekoracje i Ceremonia Zakończenia

Celem wydarzenia jest popularyzacja narciarstwa zjazdowego jako dyscypliny sportu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, rozwijanie sprawności fizycznej oraz tworzenie pozytywnych cech osobowości Zawodników Olimpiad Specjalnych, podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów w klubach oraz rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w województwie świętokrzyskim, integracja ze społeczeństwem lokalnym.

Serdecznie zapraszamy do kibicowania!

Honorowym Patronatem wydarzenia jest Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak.

olimpiada-specjalna