Wydłużamy czas rozliczenia kaucji karnetów

Lodowisko odkryte Szwajcaria Bałtowska

Wydłużamy dla Was czas rozliczenia kaucji karnetów z sezonu 2020/21 do końca kwietnia 2021 r.

Zwrotu należności za kaucję można dokonać we wszystkich kasach SN BAŁTÓW.

Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.