Zwierzyniec Bałtowski dolny

Spacer „dolną częścią” bałtowskiego Zwierzyńca, to spotkanie z różnobarwnym światem ptaków. Dopełnieniem tego obrazu są liczne ssaki, wśród których uwagę dzieci przykuwają kuce, osły i zabawne małpki makaki.

MIESZKAŃCY DOLNEGO ZWIERZYŃCA: 

Ssaki: makaki, kuce, muflony, osły, muł, mary patagońskie, ostronosy, skunksy, szopy pracze, wiewiórki, owce i kozy, jeżozwierze, surykatki.
Ptaki: żurawie koroniaste i stepowe, egzotyczne gatunki kaczek, gęsi i gołębi, papugi np. ary, różnorodne bażanty i pawie
oraz liczne drapieżniki np. lisy, jenoty.